domingo, 16 de abril de 2017

De que el Cristià És la Norma i la Força de Déu en el Cor de l'Home...

9 Ara bé, vosaltres no viviu d'acord amb els desigs terrenals, sinó d'acord amb l'Esperit, perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist.
Romans 8:9
La singularitat del nou codi cristià que Pau presentava al món era que l'arrel de tot depenia de Déu.
No per ser autor intel·lectual del mateix, sinò per ser la Força sense la qual no és possible la realització de la norma moral.

Jesús no ens parla d'una sèrie de normes ètques que cadascú pot dur a terme si s'esforça:
el Senyor ens entrega una moral irrrealitzable si no ens entrega al mateix temps l'Esperit de Déu.
Els nous creients han sigut alliberats de l'esclavitut del pecat i han rebut el Poder de Déu, és per això que Pau no els crida només a pensar de manera diferent.
Els crida a viure de manera diferent...

No hay comentarios:

Publicar un comentario