domingo, 14 de mayo de 2017

Pregària de Sant Anselm de Canterbury

Oh Déu meu, ensenya al meu cor com buscar-te,

On i com puc trobar-te,

Ets el meu Déu, i ets el meu Tot, i mai t'he vist.

Tu em vas fer i m'has fet de nou,

Vas conferir en mi tot allò bo que en tinc,

I malgrat això encara no et conec,

No he fet allò pel qual vaig ser creat,

Ensenyam a buscar-te.

No et puc buscar llevat que m'ensenyis,

O trobar-te llevat que et mostris a mi.

Deixa'm buscar-te en el meu desig, deixa'm destjar-te en la meva recerca.

Deixa'm trobar-te en estimar-te, deixa'm estimar-te fins que et trobi...

Amen.

Pregària de St. Anselm of Canterbury

No hay comentarios:

Publicar un comentario