domingo, 7 de mayo de 2017

De que Reconéixer la Paraula com a Autoritativa No Vol Dir Res...

16 Així ho explica en totes les cartes on parla d'aquestes coses.
En elles hi ha punts difícils d'entendre, que la gent ignorant i poc instruïda tergiversa, com fa també amb la resta de les Escriptures, per a la seva pròpia perdició.

1 Pere 3:16
Observació.
Els que descriu Pere com gent ignorant i poc instruïda els quals són una colla de tergiversadors que no pertanyen al Poble de Déu, reconeixien com a normatives i donaven autoritat espiritual a les mateixes Escriptures que Pau.

Qui tingui enteniment, entengui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario