sábado, 28 de enero de 2017

L'Eterna Torah de Déu, la Transfiguració

1 Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, se'ls endugué a part dalt d'una muntanya alta 2 i es transfigurà davant d'ells;
Mateu 17:1-2a
Un dels passatges més fascinants i menys compresos del Nou Testament és -sens dubte- l'escena de la Transfiguració.
En aquesta trobem molts temes, l'entrega de la Nova Llei és un d'ells.

Cert, a Mateu 17 s'estableix un interessant paral·lelisme amb una de les escenes veterotestamentàries més conegudes:
L'entrega de la Llei a Moisès.
18 Tot el poble d'Israel sentia la tronada i el so dels corns.
Tots veien els llamps i la muntanya fumejant.
El poble tremolava i es mantenia lluny.
Èxode 20:18
Goita els elements que trobem a Èxode i com tornen a aparéixer a Mateu 17.
Tenim la muntanya, la por en el poble d'Israel, el núvol, la Veu de Déu i -aquest és el tema que ens ocupa- l'entrega dels Manaments de Déu al Seu Poble...
Exacte, a Èxode Déu a través d'un mitjancer -Moisès- entrega al poble d'Israel noves ordenances.
12 El Senyor digué a Moisès:
--Puja cap a mi a la muntanya i estigues allí, que et donaré les taules de pedra amb la Llei i els manaments que hi he escrit per a instruir els israelites.
Doncs bé, el mateix trobem fil per randa a l'escena de la Transfiguració.
Tenim la 'muntanya alta', el 'gran temor' en 'Pere, Jaume i Joan', el 'núvol lluminós', la Véu de Déu i l'entrega de la Nova Llei...

Però aquest cop Déu no entrega unes taules de pedra, sinó a una Persona,
--Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo.
Mateu 5b
Déu entrega al món l'eterna Llei, el Logos, la raó de Ser de l'home, el Propòsit Primer, la Imatge, el Mesíes Jesús.
Correcte, Pau diu
21 I per guanyar els qui no tenen Llei he viscut amb ells com si jo tampoc no en tingués, encara que no estic pas sense Llei de Déu, sinó sota la Llei de Crist.
1 Corintis 9:21
Jesús és la nostra Llei per tal que Abba sigui el Nom de Déu per als seus deixebles.

En paraules de Joan, la 'Llei de Crist' és 'viure tal com Jesús vivia', és dir, la norma moral del cristià no són una sèrie de manaments o normes morals en paper, no són una llista d'allò que pots fer i allò prohibit, no són les admonicions del teu pastor o germà, i certament no és allò que creus que Déu vol, sinó que la la norma moral del cristià és Jesús.

Ara, el més interessant és que la Nova Llei pot fer allò que la Torah no podia: complir el Propòsit de Déu per a la humanitat.
Cert, un dels grans temes de la Paraula -que desenvoluparé amb l'ajuda de Déu més endavant- és la Raó de ser de l'home.
Sovint sento a molts creients dient 'no sé pas quin és el propòsit de Déu per a la meva vida', i en dir-ho sense adonar-se que el Senyor els ho ha manifestat de Principi a Fí en la Seva Paraula.

Exacte, el Propòsit de Déu per l'home és que aquest sigui la Seva imatge, el reflexe de Sí,
26 Déu digué: --Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, Gènesi 1:26a
Aquest ÉS el propòsit de Déu per la humanitat, aquest ÉS el propòsit de Déu per la meva vida, i això ÉS allò que rebem en Jesús:

La recuperació de la Imatge de Déu perduda a través de la Redenció dels seus pecats mitjançant el Mesíes, i la recepció de l'Esperit per tal de créixer a imatge del que ÉS Imatge,
22 renuncieu al vostre comportament passat i despulleu-vos de l'home vell que es va destruint rere els desigs seductors;
23 renoveu espiritualment el vostre interior
24 i revestiu-vos de l'home nou, creat a imatge de Déu en la justícia i la santedat que neixen de la Veritat.
Efesis 4:22-24
Per tot això, donem les gràcies a Déu per tot en el Nom del nostre Senyor Jesucrist...

No hay comentarios:

Publicar un comentario